facebookgoogletwitterpinterest

Obchodní podmínky

 1. Kupní smlouva uzavřená mezi internetovým obchodem Slezská Harmonia spol.s.r.o.dále jen prodávající a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.) a to pro právnické osoby nebo ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to převážně §52 pro fyzické osoby. Dle §53 má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů a to do 14 dnů od obdržení zboží. Tento zákon se vztahuje pouze pro fyzické osoby (konečné spotřebitele). V případě vrácení zboží z předešlého důvodu je kupující povinen vrátit zboží v původním stavu jak výrobku, tak obalu a zároveň na adresu internetového obchodu s průvodními doklady prokazujících koupi zboží.
 2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v okamžiku odeslání elektronické objednávky. Tato objednávka bude elektronicky potvrzena s termínem odeslání ze skladu do 2 pracovních dnů.
 3. Prodávající se zavazuje, že v případě nedostatku zboží na skladě k vykrytí i části objednávky, bude zákazníka kontaktovat telefonicky nebo mailem a domluví se zákazníkem termín dodání individuálně.
 4. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. Prodávající má právo nedodat zboží, které je zjevně chybně vloženo v systému s neodpovídajícím popisem nebo chybnou cenou zboží.
 7. Při nevyzvednutí objednaného zboží od přepravní společnosti budeme požadovat náhradu škody ve výši poštovného a balného ve výši 150 Kč za jeden balík. Tuto náhradu škody budeme při nezaplacení vymáhat i soudní cestou.
 8. Zákazník je povinen ihned při převzetí objednaného zboží zkontrolovat obsah a úplnost zásilky. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo v množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinnen tuto skutečnost bez odkladu oznámit prodávajícímu. Pokud tak neučiní do 2 pracovních dnů od převzetí balíku od doručovací společnosti, vystavuje se nebezpečí, že na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.
 9. Cena zboží je uvedena včetně DPH. Součástí ceny nejsou přepravní náklady na zaslání zboží, kde si může zákazník vybrat z mnoha druhů způsobů dodání.
 10. Způsob dopravy objednaného zboží si zvolí kupující při zadání objednávky a to osobním převzetím nebo zasláním přepravní společností. Veškeré ceny přepravních nákladů jsou uvedeny před odesláním objednávky.
 11. Kupující se zavazuje, že do objednávkového formuláře zadá správné údaje, které umožní včasné dodání zboží.
 12. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, a jsou nutné pro doručení zboží.
 13. Osobní informace jsou Prodávajícím shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
 14. Při nakládání s osobními daty se prodávající zavazuje řídit zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace kupujícího třetí osobě, prodávající se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným kupujícím. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
 15. Kupující využíváním služeb internetového obchodního domu dává souhlas ke shromaždováním osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).

 

Reklamační podmínky zásilkového obchodu:

 1. Všechen sortiment podléhá zákonné záruční době .
 2. Tato záruka se vztahuje na veškeré vady nově nakoupeného zboží.
 3. Kupující je povinen si při převzetí zásilky obsah a množství zboží zkontrolovat a v případě poškození vnějšího obalu vyhotovit s dopravcem na místě převzetí záznam o poškození zásilky. Tento vyhotovený záznam poté bude posouzen jako pojistná škodní událost. Zásilka je po dobu přepravy pojištěna. V případě, že dojde k převzetí zásilky (podepsání předávacího protokolu kupujícím) nebudou další stížnosti a reklamace na poškozenou zásilkou přepravou akceptovány a budou zamítnuty.
 4. Veškeré reklamace na zboží se přijímají pouze na adrese internetového obchodu Slezská Harmonia spol.s.r.o. Opavská 110 Velké Heraltice 747 75
 5. Kupující s reklamovaným zbožím je povinen zaslat i kopii dokladů o nákupu a vyplněný reklamační formulář, který je na stránkách ke stažení.
 6. Internetový obchod vyřizuje reklamace do zákonné lhůty 30 dnů od obdržení výrobku na adresu společnosti.